Om Xintela

Xintelas målsättning är att skapa betydande medicinska vinster inom regenerativ medicin och cancer med fokus på behandling av ledbroskskador och hjärntumörer.

Om bolaget

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

till Toppen

Historia

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i bolaget Cartela. 

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla behandling av vissa hjärntumörer. 

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

till Toppen

Ledning och styrelse

Xintelas ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från Life Science-industrin, gällande forskning och utveckling av bolag och medicinska produkter i både preklinisk och klinisk fas. Styrelsen har även bred erfarenhet inom regenerativ medicin, och besitter stor kompetens inom områden som ekonomi och juridik.

Ledning

Evy Lundgren-Åkerlund, född 1957
Verkställande direktör sedan 2009
Doktor i medicinsk vetenskap, docent

Erfarenhet: Grundare av Xintela. Har lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB och var vd och forskningschef mellan åren 2000–2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincu­bator/Lund Life Science Incubator 2008–2012.
Inga pågående uppdrag.
Tidigare uppdrag
: Styrelseledamot Xintela AB.
Antal aktier: 4 134 500 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning eller av större aktieägare.

Gunnar Telhammar, född 1961
Inhyrd till Bolaget som CFO sedan 2013
Civilekonom från Lunds Universitet

Erfarenhet: Har haft flera befattningar som CFO och ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen konsultbyrå BioFinans AB i över 15 år.
Pågående uppdrag: VD i BioFinans AB, CFO i AcouSort AB (Publ) samt ImmuneBiotech AB. Styrelseledamot i Targinta AB (Publ).
Tidigare uppdrag: CFO i A1M Pharma AB
Antal aktier: 73 466 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Gregory Batcheller, född 1957
Styrelseordförande sedan 2011
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Saga Diagnostics AB, Monocl AB och ImmuneBiotech Medical Sweden AB. Partner i Business Research Life Sciences Ltd. VD för Stanbridge Corporation bvba. Advisor i Aquilion AB. 
Tidigare uppdrag: VD för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till ViroPharma Inc. 2011, styrelseledamot i Dermafol AB, Maas Biolab LLC (USA) och OBV Freehold Limited. Styrelseordförande i Neurovive Pharmaceutical AB, A1M Pharma AB och AcuCort AB.
Antal aktier: 608 300 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Thomas Areschoug, född 1972
Business Development Manager sedan 2017
Doktor i Medicinsk Vetenskap, Docent

Erfarenhet: Bred erfarenhet av internationell affärsutveckling inom Life Science, samt en gedigen bakgrund inom biomedicinsk forskning bl.a. som forskargruppsledare, med fokus på medicinsk mikrobiologi och immunologi.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Targinta AB.
Tidigare uppdrag: Thomas har varit affärsutvecklare på Invest in Skåne AB och haft styrelseuppdrag för Minervax ApS, samt varit rådgivare för Enzymatica AB.
Antal aktier: 0 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Styrelse

Gregory Batcheller, född 1957
Styrelseordförande sedan 2011
LL.M, J.D., B.Sc. (Econ.)

Erfarenhet: Har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medtech.
Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Saga Diagnostics AB, Monocl AB och ImmuneBiotech Medical Sweden AB. Partner i Business Research Life Sciences Ltd. VD för Stanbridge Corporation bvba. Advisor i Aquilion AB. 
Tidigare uppdrag: VD för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till ViroPharma Inc. 2011, styrelseledamot i Dermafol AB, Maas Biolab LLC (USA) och OBV Freehold Limited. Styrelseordförande i Neurovive Pharmaceutical AB, A1M Pharma AB och AcuCort AB.
Antal aktier: 608 300 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Sven Kili, född 1967
Styrelseledamot sedan 2014
Leg. läkare med specialistkompetens inom ortopedi

Erfarenhet: Har omfattande erfarenhet inom cellterapi. Sven är kirurg och specialist i ortopedi och har genom ledande positioner i läkemedelsbolagen Genzyme, Sanofi Biosurgery och GSK, många års erfarenhet av framgångsrik utveckling och kommersialisering av cell- och genterapiprodukter. Sven har även haft medicinskt och regulatoriskt ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich Pharma. Upprätthåller sin kliniska kompetens inom UK NHS (Storbritanniens nationella sjukvårdsorganisation).
Pågående uppdrag: Sven är styrelseledamot samt Chief Medical Officer (CMO) och Chief Operating Officer (COO) i Xintela. Sven är även styrelseordförande i Sven Kili Consul­ting Ltd, samt styrelseledamot i CCRM och SCB.
Tidigare uppdrag: Vice VD och utvecklingschef för gentera­piavdelningen inom GSK.
Antal aktier: 330 427 aktier

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men oberoende av större aktieägare.

Peter Edman, född 1954
Styrelseledamot sedan 2019
Apotekare, Farm.Dr, Professor

Erfarenhet: Lång och bred erfarenhet av läkemedelsutveckling vid Pharmacia, Astra, AstraZeneca, Biovitrum, Sobi och Orexo. Peter har även varit professor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet.
Pågående uppdrag: Arbetar idag som rådgivare inom läkemedelssektorn och som styrelseledamot. Styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB och Edman Life Science AB.
Tidigare uppdrag: Chief Scientific Officer och chef för R&D vid Orexo AB. Styrelseledamot i Biolipox AB.
Antal aktier: 15 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Karin Wingstrand, född 1957
Styrelseledamot sedan 2014
Apotekare

Erfarenhet: Rådgivare inom Life Science-industrin. Har tidiga­re varit global chef för AstraZenecas kliniska forskning såväl som global chef för AstraZenecas farmaceutiska och analytis­ka forskning och utveckling.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mevia AB, T-bolaget Aktiebolag, Aqilion AB, Xbrane Biopharma AB, Histolab Products AB samt Winkon holding AB. Tidigare uppdrag: Swecure AB och Adenovir Pharma AB.
Antal aktier: 60 000 aktier

Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

till Toppen

Vetenskapliga rådgivare

Mer info kommer snart.
Läs mer om vår teknologi
till Toppen

Samarbetspartners

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

till Toppen

Karriär

Vi har för närvarande inga öppna positioner, men är alltid
intresserade av att erhålla spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens och energi till vårt dynamiska team. Tveka inte att skicka in ditt CV till evy@xintela.se.

Ansök
till Toppen