Om Xintela

Xintelas målsättning är att skapa betydande medicinska vinster inom regenerativ medicin och cancer med fokus på behandling av ledbroskskador och hjärntumörer.

Om bolaget

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

till Toppen

Historia

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i bolaget Cartela. 

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla behandling av vissa hjärntumörer. 

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

till Toppen

Ledning och styrelse

Xintelas ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från Life Science-industrin, gällande forskning och utveckling av bolag och medicinska produkter i både preklinisk och klinisk fas. Styrelsen har även bred erfarenhet inom regenerativ medicin, och besitter stor kompetens inom områden som ekonomi och juridik.

Ledning

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

Doktor i medicinsk vetenskap, docent. Verkställande direktör sedan 2009. Grundare av Xintela med lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB  och var vd och forskningschef mellan åren 2000-2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincubator/Lund Life Science Incubator 2008-2012.

Gunnar Telhammar
Ekonomichef

Civilekonom.
Har haft flera befattningar som ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen revisionsbyrå i över tio år. Är för närvarande uthyrd till Bolaget som konsult.

Gregory Batcheller
Strategisk rådgivare, samt styrelseordförande

LL.M, J.D., B.Sc. (Econ)
Strategisk rådgivare samt styrelseordförande sedan 2011. Lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik
och medtech såsom CEO för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till
ViroPharma Inc. under 2011 och partner i PULS (Partners för
Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science). Styrelseordförande i Saga
Diagnostics AB, Monocl AB och Immune Biotech Medical Sweden AB.

Thomas Areschoug
BUSINESS Development MANAGER

Doktor i Medicinsk Vetenskap, Docent
Business Development Manager sedan april 2017. Har bred erfarenhet av internationell affärsutveckling inom Life Science. Han har varit affärsutvecklare på Invest in Skåne AB och haft styrelseuppdrag för Minervax ApS, samt varit rådgivare för Enzymatica AB. Han har också en bred bakgrund inom biomedicinsk forskning bl.a. som forskargruppsledare, med fokus på medicinsk mikrobiologi och immunologi.

Styrelse

Gregory Batcheller
Styrelseordförande

LL.M, J.D., B.Sc. (Econ)
Strategisk rådgivare samt styrelseordförande sedan 2011. Lång erfarenhet från läkemedel, bioteknikoch medtech såsom CEO för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB tillViroPharma Inc. under 2011 och partner i PULS (Partners förUtvecklingsinvesteringar inom Life-Science). Styrelseordförande i SagaDiagnostics AB, Monocl AB och Immune Biotech Medical Sweden AB.

Sven Kili
STYRELSELEDAMOT

Leg. läkare, ortopedi
Styrelseledamot sedan 2014. Omfattande erfarenhet inom cellterapi och för närvarande vice vd och utvecklingschef för genterapiavdelningen inom GSK. Tidigare ledande kliniska och regulatoriska befattningar inom regenerativ medicin inom Sanofi Biosurgery och Genzyme samt har haft medicinsk och regulatoriska ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich Pharma.

Peter Edman
Styrelseledamot

Apotekare, Farm.Dr , Professor.
Styrelseledamot sedan 2019. Lång och bred erfarenhet av läkemedelsutveckling vid Pharmacia, Astra, AstraZeneca, Biovitrum, Sobi och Orexo. Han har även varit professor vid Farmaceutiska fakulteten, Uppsala Universitet. Arbetar idag som rådgivare inom läkemedelssektorn och som styrelseledamot. Styrelseledamot i Xbrane Biopharma AB.

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Apotekare
Styrelseledamot sedan 2014. Rådgivare inom life science-industrin. Tidigare global chef för AstraZenecas kliniska forskning. Styrelseledamot i Mevia AB, T-bolaget Aktiebolag, PULS, Adenovir Pharma AB, Xbrane Bioscience AB samt Swecure AB (publ).

till Toppen

Vetenskapliga rådgivare

Mer info kommer snart.
Läs mer om vår teknologi
till Toppen

Samarbetspartners

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

till Toppen

Karriär

Vi har för närvarande inga öppna positioner, men är alltid
intresserade av att erhålla spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens och energi till vårt dynamiska team. Tveka inte att skicka in ditt CV till evy@xintela.se.

Ansök
till Toppen