Om Xintela

Xintelas målsättning är att skapa betydande medicinska vinster inom regenerativ medicin och cancer med fokus på behandling av ledbroskskador och hjärntumörer.

Om bolaget

Xintela är ett svenskt biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer.

Nyckeln i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk. XINMARK™-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

till Toppen

Historia

Xintela grundades 2009 av bolagets VD Evy Lundgren-Åkerlund. Bolagets verksamhet baseras på den mångåriga forskning och utveckling som hon och hennes team utfört vid Lunds universitet samt i bolaget Cartela. 

2013 byggde Xintela upp sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på att utveckla stamcellsprodukter för reparation av skadat ledbrosk. 2014 inleddes ett forsknings- och utvecklingsarbete för att utveckla behandling av vissa hjärntumörer. 

Xintela har en bred och stark patentportfölj som innefattar över 50 godkända patent på viktiga marknader som Australien, Europa, USA, Kanada och Japan.

till Toppen

Ledning och styrelse

Xintelas ledning och styrelse har omfattande erfarenhet från Life Science-industrin, gällande forskning och utveckling av bolag och medicinska produkter i både preklinisk och klinisk fas. Styrelsen har även bred erfarenhet inom regenerativ medicin, och besitter stor kompetens inom områden som ekonomi och juridik.

Ledning

Evy Lundgren-Åkerlund
Verkställande direktör

Doktor i medicinsk vetenskap, docent. Verkställande direktör sedan 2009. Grundare av Xintela med lång erfarenhet av biomedicinsk forskning och utveckling. Har tidigare haft ledande befattningar inom både akademi och industri. Grundade Cartela AB  och var vd och forskningschef mellan åren 2000-2007. Var verksamhetschef/vd på Ideon Bioincubator/Lund Life Science Incubator 2008-2012.

Gunnar Telhammar
Ekonomichef

Civilekonom.
Har haft flera befattningar som ekonomichef, både i Sverige och utomlands, och har bedrivit verksamhet genom sin egen revisionsbyrå i över tio år. Är för närvarande anställd på Pragati AB men är uthyrd till Bolaget som konsult.

Gregory Batcheller
Strategisk rådgivare, samt styrelseordförande

LL.M, J.D., B.Sc. (Econ)
Strategisk rådgivare
samt styrelseordförande sedan 2011. Lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik
och medtech såsom CEO för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till
ViroPharma Inc. under 2011 och partner i PULS (Partners för
Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science). Styrelseordförande i Saga
Diagnostics AB och Monocl AB.

Rickard Mosell
BUSINESS OPERATIONS MANAGER

Jurist
Business Operations Manager sedan oktober 2016. Har bred erfarenhet av innovation och affärsverksamhet. Han har varit vd för Ideon Science Park i Lund – som omfattar cirka 370 företag med 2 700 anställda – och vd för affärsinkubatorn Ideon Innovation. Medgrundare till Xintela och var medlem i bolagets styrelse till 2014.

Styrelse

Gregory Batcheller
Styrelseordförande

LL.M, J.D., B.Sc. (Econ)
Strategisk rådgivare
samt styrelseordförande sedan 2011. Lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik
och medtech såsom CEO för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma AB till
ViroPharma Inc. under 2011 och partner i PULS (Partners för
Utvecklingsinvesteringar inom Life-Science). Styrelseordförande i Saga
Diagnostics AB och Monocl AB.

Sven Kili
STYRELSELEDAMOT

Leg. läkare, ortopedi
Styrelseledamot sedan 2014. Omfattande erfarenhet inom cellterapi och för närvarande vice vd och utvecklingschef för genterapiavdelningen inom GSK. Tidigare ledande kliniska och regulatoriska befattningar inom regenerativ medicin inom Sanofi Biosurgery och Genzyme samt har haft medicinsk och regulatoriska ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich Pharma.

Claes Post
Styrelseledamot

Leg. apotekare, Farmacie doktor, professor
Styrelseledamot sedan 2013. Lång erfarenhet från finansiellt arbete vid flera riskkapitalbolag. Han har även varit vd eller styrelseledamot i flera mindre life science-bolag i Sverige och Danmark, varit Vice President preclinical research vid Astra Pain Control, Astra Draco, Senior Vice President Preclinical and Clinical research Pharmacia och Pharmacia & Upjohn (Milano och Stockholm). Styrelseordförande i AroCell AB (publ) och Styrelseledamot i Oblique Therapeutics AB, STOAF III Venture Partners AB.

Karin Wingstrand
Styrelseledamot

Apotekare
Styrelseledamot sedan 2014. Rådgivare inom life science-industrin. Tidigare global chef för AstraZenecas kliniska forskning. Styrelseledamot i Mevia AB, T-bolaget Aktiebolag, PULS, Adenovir Pharma AB, Xbrane Bioscience AB samt Swecure AB (publ).

till Toppen

Vetenskapliga rådgivare

Mer info kommer snart.
Läs mer om vår teknologi
till Toppen

Samarbetspartners

En viktig del av Xintelas affärsstrategi är att samarbeta med ledande forskargrupper och andra bolag. Genom dessa samarbeten kan Xintela skapa intresse för bolagets teknologiplattform, och även möjlighet att erhålla intäkter via licensering. Xintela har redan inlett ett flertal nationella och internationella samarbeten med aktörer verksamma inom regenerativ medicin och cancer.

till Toppen

Karriär

Vi har för närvarande inga öppna positioner, men är alltid intresserade av att erhålla spontanansökningar om du anser dig kunna tillföra ny kompetens och energi till vårt dynamiska team. Tveka inte att skicka in ditt CV till evy@xintela.se.

Ansök
till Toppen