Det här är Xintela

Xintela är ett biomedicinskt bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer med fokus på två områden där behovet av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stort: ledbroskskador och hjärntumörer.

Xintela söker nu partner för samarbete och licensiering.

Delårsrapport Q2 2019

Läs Xintelas senaste rapport

Nya resultat från stamcellsstudie

Resultat från karaktärisering av stamceller, framtagna från häst och selekterade med Xintelas markörteknologi, har nu publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Annals of Stem Cell Research.

Läs pressmeddelandet

Riktad nyemission om cirka 50 MSEK

Xintela beslutar om riktad nyemision till Bauerfind AG om cirka 50 MSEK

Läs pressmeddelandet

EVENT
Oct
5

5-8 oktober: ICRS 2019 – 15th World Congress, Vancouver

Oct
23

23-24 oktober: BioStock Life Science Summit, Lund

Nov
11

11-13 november: Bio Europe, Hamburg

till Toppen