Teknologi

Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK® inom vilken bolaget använder sig av specifika markörer för att utveckla nya behandlingsmetoder och diagnostik för regenerativ medicin och cancer. 

XINMARK®

XINMARK® är nyckeln i Xintelas verksamhet och är bolagets patentskyddade markörteknologi. Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta. Markörerna gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller. På så vis kan Xintela på ett unikt sätt kvalitetssäkra stamceller för reparation av skadat ledbrosk.

XINMARK®-teknologin gör det också möjligt att detektera vissa tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela fokuserar på behandling av den aggressiva hjärntumören glioblastom. Teknologin kan även komma att användas för nya indikationer längre fram.

till Toppen

XACT

Xintela utvecklar ett analytiskt test, XACT™ (Xintela Assay for Cell Therapy) som bygger på specifika antikroppar som binder till Xintelas markörer. XACT™ används för att kvalitetssäkra metoder och celler i det egna utvecklingsarbetet av stamcellsprodukter men också i strategiska samarbeten med andra bolag och forskargrupper. Dessa samarbeten syftar till att ge tidiga intäkter till Xintela och samtidigt öka intresset för Bolagets teknologi.

Klicka här för att läsa mer om Xintelas projekt
till Toppen

Patentportfölj

Xintelas teknologiplattform skyddas av över 50 godkända patent på viktiga marknader, och bolaget kommer att lämna in ytterligare ansökningar under 2016/2017.

Patentfamilj
Titel
Territorium
Giltig till
status
WO 99/51639
"Alpha-10-patentet"
"En integrin heterodimer och en subenhet därav"
Territorium:
Australien, Kanada, Japan, USA, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Sverige.
Giltig till: 
2019
Status: 
Godkänt i alla länder
WO 00/75187
"Alpha-11-patentet"
"En integrin heterodimer och en alpha-subenhet därav"
Territorium:
USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien.
Giltig till: 
2020
Status: 
Godkänt i alla länder
WO 03/106492
"Stamcellsmarkörpatentet"
"Markör för stamceller, och dess användning"
Territorium:
Australien, Kanada, Japan, USA, Österrike, Belgien, Schweiz, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Nederländerna, Sverige.
Giltig till: 
2023
Status: 
Godkänt i alla länder
WO 2004/089990
"Antikroppspatentet"
Ny Monoklonal antikropp med kapacitet att binda integrin α10β1"
Territorium:
Australien, Kanada, Japan, USA, Schweiz, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Irland, Nederländerna, Sverige
Giltig till: 
2024
Status: 
Godkänt i alla länder
PCT/SE2016/050116
"Hjärntumörpatentet"
"Detektion och behandling av maligna tumörer i CNS"
Territorium:
PCT
Giltig till: 
2036
Status: 
Opublicerad i PCT-fasen
till Toppen

Publikationer

Camper, L., Hellman, U. and Lundgren-Åkerlund, E. Isolation, "Cloning, and Sequence Analysis of the Integrin Subunit α10, a β1-associated Collagen Binding Integrin Expressed on Chondrocytes." Journal of Biological Chemistry 273, 20383–20389 (1998).

Camper, L., Holmvall, K., Wängnerud, C., Aszódi, A. and Lundgren-Åkerlund, E.  "Distribution of the collagen-binding integrin α10β1 during mouse development."  Cell Tissue Res. 306, 107-116 (2001).

Bengtsson, T., Camper, L., Schneller, M. and Lundgren-Åkerlund, E.  "Characterization of the mouse integrin subunit α10 gene and comparison with its human homologue. Genomic structure, chromosomal localization and identification of splice variants." Matrix Biology 20, 565–76 (2001).

Bengtsson, T., Aszódi. A., Nicolae, C., Hunziker, E.B., Lundgren-Åkerlund, E. and Fässler, R.  "Loss of α10β1 integrin expression leads to moderate dysfunction of growth plate chondrocytes. " Journal of Cell Science 118, 929–36 (2005).

Varas, L., Bryngelson Ohlsson, L., Honeth, G., Olsson, A., Bengtsson, T., Wiberg, C., Bockermann, R., Järnum, S., Richter, J., Pennigton, D., Johnstone, B. Lundgren-Åkerlund, E and Kjellman, C.  "α10 Integrin expression is up-regulated on fibroblast growth factor-2-treated mesenchymal stem cells with improved chondrogenic differentiation potential. " Stem Cells and Development 16, 965–978 (2007).

Lundgren-Åkerlund E, Aszòdi A. "Integrin α10β1: a collagen receptor critical in skeletal development" Adv Exp Med Biol. 819:61-71. (2014)

Zeltz C, Lu N, Gullberg D. “Integrin α11β1: a major collagen receptor on fibroblastic cells" Adv Exp Med Biol. 819:73-83. (2014)

till Toppen