(In Swedish) Xintela: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1

#Regulatory

Lund, Sverige, 8 februari 2017 – Xintela AB (publ) meddelar härmed att insynspersoner och huvudägare* i bolaget avser nyttja hela sitt innehav av teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en investering om totalt cirka 1 600 000 SEK.

*Innefattande följande insynspersoner och huvudägare: Fredrik Olsson via Baulos-gruppen, Per Åke Oldentoft, Karin Wingstrand och Gunnar Telhammar.

Totalt rör det sig om 320 822 teckningsoptioner av serie TO 1, för teckning av samma antal nya aktier i bolaget, varav Fredrik Olsson via Baulos-gruppen tecknar 200 000 TO 1.

Inga andra av bolagets styrelseledamöter, eller ledning, har eller har haft några teckningsoptioner av serie TO 1.

Sista dag för handel med teckningsoptionen är idag 8 februari 2017
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 10 februari 2017, vilket ska ske genom samtidig betalning senast klockan 15.00 den 10 februari 2017. Sista dag för handel med teckningsoptionen är den 8 februari 2017. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 10 februari 2017 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär snarast möjligt om man önskar teckna optionerna om dessa finns registrerade via en förvaltare (aktiedepå).

För information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen ta del av pressmeddelande publicerat den 30 januari 2017 på Xintelas hemsida (www.xintela.se). För optionsteaser, anmälningssedel och ytterligare information avseende teckningsoptionerna, vänligen besök www.investerarbrevet.se/xintela

Villkor för teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 1 är fem (5) kronor per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 30 januari – 10 februari 2017.

Det finns totalt 3 500 000 teckningsoptioner av serie TO 1 utgivna. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget 17,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns tillgängligt via www.xintela.se.

Rådgivare
Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Xintela AB (publ)
Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se
Medicon Village 223 81 Lund
www.xintela.se

 

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se
www.laika.se

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK™. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK™ används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

 

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 13.30 CET.

Archive

Below you will find the collected information on Xintela’s press releases, newsletters, diary events, films, media coverage and analyses.

April 16, 2019
Xintela appoints Sven Kili as Chief Operating Officer
February 27, 2019
Xintela publishes its Year-end Report for 2018
February 15, 2019
Xintela publishes results from stem cell study
January 8, 2019
Xintela broadens and extends patent protection for chondrocyte products and chondrocyte markers
October 25, 2018
The parties intend to jointly develop an ADC therapeutic product with a first focus on glioblastoma
August 29, 2018
Xintela has made the decision to spin out its oncology business to a newly formed subsidiary company, Targinta AB.
August 29, 2018
Sven Kili extends his commitment to Xintela as Chief Medical Officer
August 21, 2018
Xintela announces an update on the company's development programs
August 9, 2018
Xintela today announced that the company's international patent application has been published
July 9, 2018
Xintela signs Letter of Intent with CO.DON
June 28, 2018
Xintela receives MUMS-status for the treatment of osteoarthritis in horses
April 26, 2018
Xintela's GMP facility is completed and being prepared for production and clinical trials
April 17, 2018
Xintela develops unique methods in stem cell therapy for the brain and broadens patent portfolio
March 20, 2018
Xintela prepares for a possible spin-out of its oncology business into a separate company
February 22, 2018
Xintela publishes the Year-end Report for 2017-01-01 - 2017-12-31
December 29, 2017
Xintela licenses human antibody technology for cancer therapy
December 19, 2017
Xintela to collaborate with Japanese CellSeed Inc.
November 13, 2017
Xintela raises 17 million SEK in debt and equity
October 17, 2017
Keld Søndergaard has resigned from the company’s Board of Directors, citing personal reasons.
September 11, 2017
Xintela building own GMP-facility for stem cell production
July 17, 2017
Xintela recruits Liselotte Theorell as Director Product Development and Quality Management
June 22, 2017
Xintela participates in multi-million, government funded initiative to form a cell and gene therapy research center
May 22, 2017
Xintela signs Memorandum of Understanding with the leading European cell therapy company, CO.DON
May 9, 2017
Xintela: Keld Sondergaard nominated as new board member
March 21, 2017
Xintela announces today that Thomas Areschoug has been recruited to the business development team......
February 8, 2017
(In Swedish) Xintela: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1
January 20, 2017
Xintela reports positive preclinical results in cancer project
January 4, 2017
Xintela´s stem cells show positive treatment effects on cartilage damage in horse study
December 22, 2016
Xintela reports positive results from completed horse study
September 12, 2016
Xintela announces that Rickard Mosell has been recruited as Head of Business Development from October 1, 2016.
August 22, 2016
Xintela today announces that it has settled a dispute and will receive 1,500,000 Swedish Crowns in compensation.
June 23, 2016
Xintela announces that Christer Betsholtz has been engaged as a scientific and strategic advisor
June 1, 2016
Xintela strengthens its organisation wih the appointment of Caroline Ehrencrona as Director Clincial Development and Regulatory Affairs
April 25, 2016
Xintela initiates a study on the treatment of cartilage damage in horses in the USA.
March 16, 2016
Xintela's press releases are currently only published in Swedish. Please contact us if you have further questions.
January 14, 2019
The following presentation summarises the status of Xintela’s various activities and overall plans for the coming year.
January 14, 2019
Xintela has worked intensively to connect the company with potential partners and international investors.
July 17, 2018
Strong first six months for Xintela
March 27, 2018
Large-scale stem cell production paves the way for GMP-certified production
January 5, 2018
Pre-Christmas breakthrough promises an exciting 2018
September 28, 2017
‍Strategic decisions that builds significant value
July 19, 2017
Focusing on Stem Cell Production and Preparations for Clinical Trials
May 16, 2017
On the 21st March 2017, Xintela reported that it was strengthening its Business Development team...
April 5, 2017
A word from the CEO
April 5, 2017
The subscription period for shares supported by warrants has started
December 29, 2016
A Year of Significant Progress
December 14, 2016
Glioblastoma—Xintela's Focus in the Cancer Arena
November 8, 2016
Starting the Autumn with an increased focus on Xintela’s commercial development
October 19, 2016
Since our listing in the Spring, the company has developed in a very positive way and we are on track with the milestones we have set.
August 11, 2016
Confidence in the future with a strong organisation
August 11, 2016
Welcome to Xintela's newsletter
June 3, 2019
3-6 June: Bio International Convention, Philadelphia
3-6 June: Bio International Convention, Philadelphia
April 23, 2019
23-25 April: Cell&Gene on the Mediterranean, Barcelona
23-25 April: Cell&Gene on the Mediterranean, Barcelona
April 9, 2019
9-11 April: Animal Health Investment USA Conference, Boston
9-11 April: Animal Health Investment USA Conference, Boston
April 4, 2019
4 April: ATMP Sweden Annual Conference, Gothenburg
4 April: ATMP Sweden Annual Conference, Gothenburg
August 30, 2018

BioStock was given the opportunity to interview Sven Kili in connection with his visit to Sweden for board and strategy work in Xintela.

February 9, 2017

Dr. Marcus Keep comments on Xintelas glioblastoma project.

January 31, 2017

Xintelas Chairman of the board and strategic advisor Greg Batcheller, tells us more about Xintelas potential and prospects.

January 30, 2017

Dr. Lisa Fortier at Cornell University, New York is interviewed by BioStock about Xintelas positive results in horse study.

December 28, 2016

In the following video interview, Karin explains her role at Xintela and what she considers to be Xintela’s primary strengths.

December 13, 2016

See the interview with Claes Post, member of the board in Xintela. The interview is in swedish with english subtitles.

March 24, 2016

See the interview with Sven Kili, member of the board in Xintela. The interview is in English (introduction is in Swedish).

March 22, 2016

See an interview with Xintela's CEO Evy Lundgren-Åkerlund, after the listing ceremony at Nasdaq First North.

March 16, 2016

Investor presentation from Lund - Jan 27

March 15, 2016

Interview with Xintelas CEO

June 22, 2017
Xintela covered in GEN regarding its participation in multi-million, government funded initiative to form a...
March 2, 2017
Xintela covered in Horsetalk.co.nz regarding that its stem cells are safe for use in horses
March 23, 2016
(Article in Swedish) Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.
March 23, 2016
(Article in Swedish) Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe
March 23, 2016
(Article in Swedish) Xintela covered in Life Science Sweden
February 24, 2016
(Article in Swedish) Rapidus: Xintela på väg till First North
April 12, 2018
Read the full analysis here
Top